Rafał Połczyński

Mały szary człowiek pragnący dążyć do celów i zapewnić sobie spokojną przyszłość. Lubujący się w kodowaniu, programowaniu oraz muzyce dzięki której można odpłynąć do swojej krainy.